Regulamin zakupów hurtowych Viscar.pl

Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych, dokonujących zakupów na rzecz swojej działalności gospodarczej.

 1. Do poniższej umowy nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 2. Właścicielem sklepu internetowego VISCAR.PL jest frima INTERSPIN, Łukasz Kołodziej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Wilanowskiej 77/10. NIP 587-142-47-86 REGON 142994045, zarejestrowana wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 532099, przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
 3. Biuro obsługi klienta Viscar.pl mieści się w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 4 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
  Sklep Viscar.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski oraz poza granicami kraju. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, za pośrednictwem internetu, poprzez stronę www.viscar.pl, lub - dla klientów posiadających swoje konto w systemie sklepu – poprzez pocztę elektroniczną, lub telefonicznie z potwierdzeniem przesłanym faxem.
  Zamówienia składane poprzez stronę viscar.pl, po godzinach pracy biura obsługi klienta Viscar.pl, będą weryfikowane pod względem poprawności następnego dnia roboczego.
 4. Aby zamówienie mogło zostać zrealizowane, konieczne jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu Viscar.pl. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mailem wiadomość, o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia przez zamawiającego w ciągu 24 godzin, skutkuje anulowaniem zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili:
  1. złożenia zamówienia - dla zamówień z opcją płatne przy odbiorze
  2. otrzymania przelewu od zamawiającego na kwotę ustaloną podczas zamówienia – przy zamówieniu płatnym przelewem
  3. autoryzacji transakcji zapłaty za zamówienie – przy wyborze płatności kartą kredytową lub poprzez system elektronicznych płatności
  Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie jest możliwa zmiana ani anulowanie zamówienia.
 6. Sklep Viscar.pl powadzi sprzedaż towaru z magazynów własnych, oraz na zamówienie. W przypadku braku towaru w magazynie sklepu oraz u dostawców sklepu, zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany. Zamawiający ma wówczas możliwość rezygnacji z całego zamówienia, rezygnacji z części zamówienia, lub oczekiwania na realizację zamówienia w całości.
 7. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy UPS na adres wskazany podczas finalizacji zamówienia.
  Koszt przesyłki ponosi zamawiający, chyba że strony zdecydują inaczej na mocy indywidualnych ustaleń. Ceny przesyłek kurierskich są uzależnione od wagi przesyłki, kraju docelowego i formy płatności. Koszt przesyłki każdorazowo wyszczególniony jest podczas finalizacji zamówienia i w zakładce „dostawa”, koszt przesyłek można znaleźć również w zakładce FAQ sklepu.
  Stosunki pomiędzy odbiorcą przesyłki regulowane są umową pomiędzy UPS Polska Sp. z o.o. a Interspin z dn. 07 lipca 2011. Kopia powyższej umowy może zostanić okazana każdemu zarejestrowanemu klientowi na życzenie.
  Regulamin i warunki przewozu znajdują się na stronie UPS pod adresem http://www.ups.com/media/pl/terms_carriage_pl.pdf
 8. Przyjęcie przez viscar.pl zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane stosownym zawiadomieniem, które wymaga akceptacji przez zamawiającego. Brak zawiadomienia o przyjęciu zamówienia o realizacji, bądź brak potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem całego zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia towaru z oferty na specjalne zamówienie, lub towaru ciętego wg zamówienia, wymagane jest wpłacenie na konto viscar.pl zaliczki w wysokości 30% wartości zamawianego towaru. W przypadku rezygnacji zamawiającego z zakupu viscar nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczki, chyba że strony postanowią inaczej.
 10. O sytuacji braku towarów, bądź w innej niemożliwości dostarczenia towaru zamawiającemu, viscar.pl poinformuje zamawiającego. W takim przypadku zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów lub zadeklarować oczekiwanie na towar przez czas dłuższy niż wyszczególniony w zamówieniu.
 11. Termin otrzymania przez zamawiającego przesyłki z zamówieniem, to czas potrzebny na przygotowanie przesyłki i dostawę. Przewidywanym czasem dostawy zamówienia są 2 dni robocze. Realizacje zamówień będą wykonywane w najkrótszym możliwym czasie, jednak podstawowy czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze.
  Powyższe terminy nie dotyczą towarów sprzedawanych z opcją „na zamówienie”. W tym przypadku termin realizacji ustalany jest z klientem indywidualnie
 12. Zamawiający ma ponadto możliwość osobistego odbioru zamówienia, w biurze obsługi klienta Viscar.pl, w siedzibie sklepu. Odbiór osobisty następuje po każdorazowym umówieniu terminu odbioru i jest bezpłatny.
 13. Dowodem zakupu jest dołączona do każdej przesyłki faktura Vat. Faktury Vat wystawiane są po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w formularzu zamówienia.
 14. Zamawiającemu przysługuje prawo naprawy gwarancyjnej towarów, objętych gwarancją. Naprawy gwarancyjne dotyczą usterek towarów powstałych podczas normalnego użytkowania.
  Warunki gwarancji określa każdorazowo karta gwarancyjna załączona do towaru objętego usługą gwarancji.
  Naprawy gwarancyjne, wykonywane są po akceptacji reklamacji w terminie 21 dni od dostarczenia uszkodzonego towaru do biura obsługi klienta viscar. Naprawy gwarancyjne wykonywane są na koszt producentów sprzętu, lub/i na koszt sklepu Viscar.pl.
 15. Każdy towar, wysyłany do klienta jest sprawdzany pod względem jakości, starannie zabezpieczony i zapakowany, aby w stanie nieuszkodzonym dotarł do zamawiającego. Jeżeli przy odbiorze przesyłki zostaną stwierdzone uszkodzenia opakowania i zawartości przesyłki, koniecznym jest zamieszczenie na liście przewozowym stosownej informacji i spisanie w obecności kuriera protokołu szkody. Zamawiający w powyższej sytuacji powinien skonsultować dalsze postępowanie z Biurem Obsługi Klienta sklepu Viscar.pl Reklamacje uszkodzeń podczas transportu przesyłek odebranych bez zastrzeżeń nie muszą być uznawane przez sklep viscar.pl
 16. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o niezgodności towaru z umową, załączając odpowiedni formularz, który znajduje się w dziale FAQ sklepu viscar.pl Sklep Viscar.pl rozpatrzy wszelkie reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia i uszkodzonego/ niezgodnego z umową. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru. W przypadku uznanej niezgodności towaru z umową sklep Viscar.pl zobowiązany jest do naprawy, lub wymiany towaru. Jeśli taka czynność jest niemożliwa, zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej za towar należności.
 17. Reklamacje składane winny być do biura obsługi viscar.pl, uprzednio na piśmie. Po uzgodnieniu warunków postępowania reklamacyjnego, towar powinien być dostarczony na koszt zamawiającego do biura obsługi viscar.pl, w oryginalnym, odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu. W przypadku uznanych reklamacji zamawiającemu przysługuje zwrot w/w kosztów transportu towaru. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, zamawiający może odebrać reklamowany towar osobiście w biurze obsługi viscar, lub towar zostanie przesłany na koszt zamawiającego. Jeżeli zamawiający stwierdzi wady produktu, winien natychmiast powiadomić o tym biuro obsługi viscar.pl i zaprzestać użytkowania wadliwego produktu. Wadliwy produkt powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowania i przechowywany do czasu oględzin przez upoważnionego przez obsługę viscar.pl specjalisty. Jeżeli reklamacja związana z wadą towaru dotyczy folii lub produktów chemii użytkowej, zużycie ponad 10% ilości reklamowanego towaru czyni reklamację bezzasadną.
 18. Zwrotów towaru, w szczególności noszących ślady użytkowania, od podmiotów gospodarczych sklep viscar nie przyjmuje, chyba że strony postanowią inaczej na mocy indywidualnych uzgodnień.
 19. Profesjonalne aplikowanie folii i użytkowanie preparatów chemicznych powinno być poparte odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem. Gwarancję poprawności wykonania aplikacji mogą zapewnić tylko autoryzowani przez producentów wykonawcy. Odpowiedzialność viscar.pl ogranicza się do wymiany wadliwego produktu. Sklep Viscar.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec podmiotów gospodarczych, wyrządzonym osobom trzecim przez te podmioty, a także odpowiedzialności za straty pośrednie takie jak m.in. utrata przychodów, klientów lub spodziewanych zysków.
 20. Dane adresowe podane na formularzu zamówienia w sklepie viscar.pl, są, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)przetwarzane i gromadzone. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi zamówień i w nie będą udostępniane osobom trzecim.
  Jedynie za zgodą zamawiającego, jego dane będą przetwarzane w celu informowania o nowych produktach i ofertach sklepu viscar.pl
  Zamawiający ma prawo do wglądu, modyfikacji i do usunięcia swoich danych osobowych.
 21. Wszystkie ceny na stronach sklepu Viscar.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 22. Nazwy producentów i marki prezentowane na stronach viscar.pl należą do ich właścicieli.
 23. Zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością: Hexis, Rtape, Stahls, Interspin i objęte są prawami autorskimi.
 24. Layout i logo sklepu objęte są prawami autorskimi Interspin i DIH
 25. Zabronione jest kopiowanie całości lub części serwisu internetowego Viscar.pl
 26. Zdjęcia aplikacji folii, zamieszczone w sklepie viscar.pl są propozycją użytkowania, sklep viscar.pl nie gwarantuje identycznych wyników aplikacji folii samoprzylepnych. Zdjęcia reprodukcyjne produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, ze względu na różne ustawienia osobiste i kalibrację monitorów użytkowników sklepu.
 27. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, dokonując zakupu akceptuje regulamin i związany jest jego postanowieniami.

Polityka bezpieczeństwa danych:

Ważne informacje na temat RODO edycja z dn 24/08/2018

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i wejściu w życie tzw. RODO, w dniu 25. maja 2018 roku, informujemy, że Interspin przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z dokonywaniem przez Państwa zakupów (dalej : „Umowa”). Przetwarzane dane to:

 • nazwa rejestrowa numer nip i regon przedsiębiorcy
 • adres oraz adres do dostaw zamówień
 • nr telefonu oraz adres email odbiorcy zamówienia

Administratorem danych osobowych jest: Łukasz Kołodziej, właściciel firmy Interspin Łukasz Kołodziej z siedzibą w Warszawie, (dalej:,,Administrator”).

Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją Umowy, oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. przysługuje Pani/Panu prawo do „bycia zapomnianym”, wówczas dane osobowe, poza danymi rejestrowymi firmy na którą zostały wystawione wcześniej dokumenty finansowe, zostaną usunięte.
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
 8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację Umowy;
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, w celu dostosowania usług i oferty kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 10. Jednocześnie informujemy, że na mocy umowy prowadzenia usług księgowych, oraz na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Interspin a Kancelarią Doradcy Podatkowego Robert Adam Okulski, Państwa dane: nazwa firmy, numer NIP, oraz adres, przetwarzane są w imieniu Administratora przez Kancelarię Doradcy Podatkowego Robert Adam Okulski. Dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie realizacji umowy usług księgowych.
 11. od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe Administratora – adres e-mail : lukasz@viscar.pl