Bezpieczeństwo

Sklep Internetowy Viscar.pl spełnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przechowywania danych, zarówno przechowywanie jak przesyłanie danych podczas autoryzacji jest szyfrowane. Dane osobowe przechowywane w systemie sklepu są wykorzystywane jedynie do obsługi zamówień klientów.

Dobrowolna zgoda na wykorzystanie danych osobowych także do celów marketingowych sklepu (subskrypcja) pozwala obsłudze sklepu Viscar.pl na informowanie zapisanych do subskrypcji klientów o specjalnych ofertach sklepu.

Baza danych klientów sklepu Viscar została zarejestrowana w GIODO. Każdy klient zarejestrowany w bazie, ma zgodnie z polskim prawem możliwość wglądu i prawo do edycji swoich danych osobowych. Ma również możliwość do całkowitego usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

Każdy klient korzystający z subskrypcji newslettera ma prawo do usunięcia swojego adresu mailowego z bazy subskrybentów.


Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Interspin Łukasz Kołodziej, działającą pod marką VISCAR.pl

Administratorem i właścicielem sklepu internetowego VISCAR.PL jest frima INTERSPIN, Łukasz Kołodziej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Wilanowskiej 77/10. NIP 587-142-47-86 REGON 142994045, zarejestrowana wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 532099, przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

I Definicje:

 1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) x-side.eu.
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: Konfiguracji serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 2. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 4. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 7. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV Ważne postanowienia:

 1. Administrator NIE wykorzystuje Cookies w celach przetwarzania danych pod kątem wyświetlania reklam.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Bezpieczeństwo i polityka przetwarzania danych.

w związku z ustawą RODO

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i wejściu w życie tzw. RODO, w dniu 25. maja 2018 roku, informujemy, że Interspin przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z dokonywaniem przez Państwa zakupów (dalej : „Umowa”). Przetwarzane dane to:

 • nazwa rejestrowa numer nip i regon przedsiębiorcy
 • adres oraz adres do dostaw zamówień
 • nr telefonu oraz adres email odbiorcy zamówienia

Administratorem danych osobowych jest: Łukasz Kołodziej, właściciel firmy Interspin Łukasz Kołodziej z siedzibą w Warszawie, (dalej:,,Administrator”).

Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją Umowy, oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do „bycia zapomnianym”, wówczas dane osobowe, poza danymi rejestrowymi firmy na którą zostały wystawione wcześniej dokumenty finansowe, zostaną usunięte.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację Umowy;
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, w celu dostosowania usług i oferty kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 10. Jednocześnie informujemy, że na mocy umowy prowadzenia usług księgowych, oraz na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Interspin a Kancelarią Doradcy Podatkowego Robert Adam Okulski, Państwa dane: nazwa firmy, numer NIP, oraz adres, przetwarzane są w imieniu Administratora przez Kancelarię Doradcy Podatkowego Robert Adam Okulski. Dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie realizacji umowy usług księgowych.
 11. Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe Administratora – adres e-mail : lukasz@viscar.pl