Ta witryna używa Coookies! Przebywając na niej akceptujesz naszą politykę cookies. [ Akceptuję ]

NEWSLETTER

VISCAR.PL

YT

Viscar

Koszyk: (pusty)

Regulamin

UWAGA: Od dnia 25 grudnia 2014 r, sklep online Viscar.pl nie obsługuje klientów detalicznych - konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., , w szczególności Art. 221 Kodeksu cywilnego), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Sprzedaż detaliczną prowadzimy jedynie osobiście, w naszym biurze obsługi, mieszczącym się przy ulicy Konduktorskiej 4 / 030, w Warszawie.
Poniższy Regulamin traci ważność z dn. 25.12.2014, jedynym obowiązującym regulaminem zakupów poprez stronę www.viscar.pl, jest Regulamin zakupów hurtowych. tutaj

 


 

 

Regulamin dla konsumentów, obowiązujący do 24.12.2014. [archiwum]

Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla klientów detalicznych czyli klientów, dokonujących zakupu na użytek własny, nie związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wszystkie podmioty gospodarcze, dokonujące zakupów w sklepie viscar obejmuje regulamin zakupów hurtowych, który znajduje się tutaj

 1. Właścicielem sklepu internetowego VISCAR.PL jest frima INTERSPIN, Łukasz Kołodziej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Wilanowskiej 77/10. NIP 587-142-47-86 REGON 142994045, zarejestrowana wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 532099, przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
 2. Biuro obsługi klienta Viscar.pl mieści się w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 4 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
  Sklep Viscar.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski oraz poza granicami kraju. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, za pośrednictwem internetu, poprzez stronę www.viscar.pl, lub - dla klientów posiadających swoje konto w systemie sklepu – poprzez pocztę elektroniczną, lub telefonicznie z potwierdzeniem przesłanym faxem.
  Zamówienia składane poprzez stronę viscar.pl, po godzinach pracy biura obsługi klienta Viscar.pl, będą weryfikowane pod względem poprawności następnego dnia roboczego.
 3. Aby zamówienie mogło zostać zrealizowane, konieczne jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu Viscar.pl. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mailem wiadomość, o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili:
  1. złożenia zamówienia - dla zamówień z opcją płatne przy odbiorze
  2. otrzymania przelewu od zamawiającego na kwotę ustaloną podczas zamówienia – przy zamówieniu płatnym przelewem
  3. autoryzacji transakcji zapłaty za zamówienie – przy wyborze płatności kartą kredytową lub poprzez system elektronicznych płatności
  Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie jest możliwa zmiana ani anulowanie zamówienia.
 5. Sklep Viscar.pl powadzi sprzedaż towaru z magazynów własnych, oraz na zamówienie. W przypadku braku towaru w magazynie sklepu oraz u dostawców sklepu, zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany. Zamawiający ma wówczas możliwość rezygnacji z całego zamówienia, rezygnacji z części zamówienia, lub oczekiwania na realizację zamówienia w całości.
 6. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy GLS na adres wskazany podczas finalizacji zamówienia.
  Koszt przesyłki ponosi zamawiający, chyba że strony zdecydują inaczej na mocy indywidualnych ustaleń. Ceny przesyłek kurierskich są uzależnione od wagi przesyłki, kraju docelowego i formy płatności. Koszt przesyłki każdorazowo wyszczególniony jest podczas finalizacji zamówienia i w zakładce „dostawa”, koszt przesyłek można znaleźć również w zakładce FAQ sklepu.
  Stosunki pomiędzy odbiorcą przesyłki regulowane są umową pomiędzy General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, a Interspin z dn. 30 września 2013. Kopia powyższej umowy może zostać okazana każdemu zarejestrowanemu klientowi na życzenie.
  Regulamin i warunki przewozu znajdują się na stronie GLS pod adresem https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
 7. Termin otrzymania przez zamawiającego przesyłki z zamówieniem, to czas potrzebny na przygotowanie przesyłki i dostawę. Przewidywanym czasem dostawy zamówienia są 2 dni robocze. Realizacje zamówień będą wykonywane w najkrótszym możliwym czasie, jednak podstawowy czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze.
  Powyższe terminy nie dotyczą towarów sprzedawanych z opcją „na zamówienie”. W tym przypadku termin realizacji ustalany jest z klientem indywidualnie.
 8. Zamawiający ma ponadto możliwość osobistego odbioru zamówienia, w biurze obsługi klienta Viscar.pl, w siedzibie sklepu.
  Odbiór osobisty następuje po każdorazowym umówieniu terminu odbioru i jest bezpłatny.
 9. Dowodem zakupu jest dołączony do każdej przesyłki imienny rachunek, lub faktura Vat. Faktury Vat wystawiane są po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w formularzu zamówienia.
 10. Zamawiającemu przysługuje prawo naprawy gwarancyjnej towarów, objętych gwarancją. Naprawy gwarancyjne dotyczą usterek towarów powstałych podczas normalnego użytkowania.
  Warunki gwarancji określa każdorazowo karta gwarancyjna załączona do towaru objętego usługą gwarancji.
  Naprawy gwarancyjne, wykonywane są po akceptacji reklamacji w terminie 21 dni od dostarczenia uszkodzonego towaru do biura obsługi klienta viscar. Naprawy gwarancyjne wykonywane są na koszt producentów sprzętu, lub/i na koszt sklepu Viscar.pl.
 11. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres biura obsługi klienta Viscar.pl, wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji dostawy, które można znaleźć w dziale FAQ sklepu.
 12. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od daty otrzymania produktu.
  W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych towarów.
  Do przesyłki wymagany jest dowód zakupu. Zwracany produkt nie może być używany, produkt i opakowanie nie może posiadać uszkodzeń. Jeżeli zamawiający otrzymał z tytułu zakupu zwracanego produktu dodatkowe korzyści (upominki, bony zniżkowe, próbki), wszystkie muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym łącznie ze zwracanym towarem.
 13. Zwrot należności, zamawiający otrzyma w terminie 7 dni od otrzymania przez sklep zwrotu towarów. Zwrot zostanie przelany na nr konta wskazany w oświadczeniu.
 14. Każdy towar, wysyłany do klienta jest sprawdzany pod względem jakości, starannie zabezpieczony i zapakowany, aby w stanie nieuszkodzonym dotarł do zamawiającego. Jeżeli przy odbiorze przesyłki zostaną stwierdzone uszkodzenia opakowania i zawartości przesyłki, koniecznym jest zamieszczenie na liście przewozowym stosownej informacji i spisanie w obecności kuriera protokołu szkody. Zamawiający w powyższej sytuacji powinien skonsultować dalsze postępowanie z Biurem Obsługi Klienta sklepu Viscar.pl
 15. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o niezgodności towaru z umową.
  Sklep Viscar.pl rozpatrzy wszelkie reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia i uszkodzonego/ niezgodnego z umową. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru.
  W przypadku uznanej niezgodności towaru z umową sklep Viscar.pl zobowiązany jest do naprawy, lub wymiany towaru. Jeśli taka czynność jest niemożliwa, zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej za towar należności.
  Zamówienie wykonane wg indywidualnego zamówienia klienta, zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r, nie podlega zwrotowi.
 16. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim pomiędzy zamawiającym a Interspin
 17. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie viscar.pl, są, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)przetwarzane i gromadzone. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi zamówień i w nie będą udostępniane osobom trzecim. Jedynie za zgodą zamawiającego, jego dane będą przetwarzane w celu informowania o nowych produktach i ofertach sklepu viscar.pl
 18. Zamawiający ma prawo do wglądu, modyfikacji i do usunięcia swoich danych osobowych.
 19. Wszystkie ceny na stronach sklepu Viscar.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 20. Nazwy producentów i marki prezentowane na stronach viscar.pl należą do ich właścicieli.
 21. Zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością producentów: Hexis, Rtape, Stahls, Interspin i objęte są prawami autorskimi. Layout i logo sklepu objęte są prawami autorskimi Interspin i DIH Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części serwisu internetowego Viscar.pl
 22. Zdjęcia aplikacji folii, zamieszczone w sklepie viscar.pl są propozycją użytkowania, sklep viscar.pl nie gwarantuje identycznych wyników aplikacji folii samoprzylepnych. Zdjęcia reprodukcyjne produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, ze względu na różne ustawienia osobiste i kalibrację monitorów użytkowników sklepu.
 23. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, dokonując zakupu akceptuje regulamin i związany jest jego postanowieniami.

PayPal